top of page

WIE BEN IK

WID08609.jpg
Topkwaliteit in wortelkanaalbehandelingen 
met nieuwste producten en technieken

Sinds jaar en dag ben ik een gepassioneerd endodontoloog. Na mijn afstuderen in 1996 ging ik aan de slag als assistent aan de Universiteit Gent en in een groepspraktijk. Al vanaf de start heb ik me verdiept in wortelkanaalbehandelingen (‘ontzenuwingen’), dit vooral vanuit de dagdagelijkse klinische praktijk. Ik was en ben overtuigd dat de basis van elke goede tandarts klinische ervaring is. Natuurlijk heb ik me ook verdiept in theoretische achtergrond en extra opleidingen. Zo ging ik al in 1999 naar de VS om aan Penn University (Philadelphia) het werken onder microscoop aan te leren.

In 2004 behaalde ik een doctoraat binnen het vakgebied endodontologie. Ik heb een
20-tal internationale wetenschappelijke papers geschreven waarmee ik de top 50 van meest geciteerde papers
aller tijden in mijn vakgebied haalde. In 1999 mee aan de basis van de specialistenopleiding endodontologie
aan de Universiteit Gent. Vele specialisten hielp ik mee opleiden.

In 2012 werd ik aangesteld als professor endodontologie aan de Universiteit Gent. Daarnaast was ik als kliniekhoofd werkzaam aan het Universitair Ziekenhuis Gent met een actieve verwijsactiviteit binnen het vakgebied endodontologie. Menig complexe wortelkanaalbehandelingen werden uitgevoerd in samenwerking met de verwijzende tandarts en met veel aandacht voor de menselijke kant en een hart voor patiënten.

In mijn klinische activiteiten, heb ik naast nastreven voor uitmuntende kwaliteit, vooral aandacht voor empathisch behandelen van elke patiënt. Weinigen laten graag aan hun gebit werken en hebben nood aan een tandarts die aandacht heeft voor hun noden en bezorgdheden. Daar neem ik telkens voldoende tijd voor.

Ik focus ook zeer hard op perfecte anesthesie in moeilijke gevallen met toepassing van onder andere elektronische injectietechnieken die een beter resultaat geven en patiëntvriendelijker zijn.

 

bottom of page